Incluzio Leiderdorp > ANWB Automaatje Leiderdorp

ANWB Automaatje Leiderdorp

Met ANWB AutoMaatje Leiderdorp kom je weer onder de mensen!

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje Leiderdorp wil Incluzio samen met de ANWB Leiderdorpers helpen mobiel en actief te blijven. Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje Leiderdorp kom je weer onder de mensen! ANWB AutoMaatje Leiderdorp is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer en de parkeerkosten aan de vrijwillige chauffeur. Tijdens de lockdown worden er alleen noodzakelijke ritten gereden. Onder noodzakelijke ritten verstaan we ritten op medisch en sociaal gerelateerde gronden.

Zo werkt ANWB AutoMaatje Leiderdorp op hoofdlijnen

Er vindt een eenmalige gratis aanmelding plaats. Heb je vervoer nodig? Neem dan uiterlijk twee dagen van tevoren contact op met ANWB AutoMaatje Leiderdorp. Hierna zoekt de planner een vrijwilliger uit de poule van chauffeurs die je, op het door jou gewenste moment, wil rijden. De planner belt je terug als er een vrijwilliger beschikbaar is en geeft de globale hoogte van de verschuldigde onkostenvergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer – gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger – vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. Op het afgesproken tijdstip meldt de vrijwilliger zich bij je en gaan jullie samen op stap. Bij korte ritten zal de vrijwilliger vaak bij je blijven. Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit? Dan wordt er een afspraak gemaakt wanneer de vrijwilliger weer klaarstaat voor de terugreis. Je betaalt de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Neem contact met ons op

Wil jij in aanmerking komen voor de ANWB AutoMaatje Leiderdorp service of je aanmelden als vrijwilliger?  Mail dan naar automaatje@incluzio.nl of bel met 06-20767768.