Incluzio Leiderdorp > Corona protocol Ruilwinkel Leiderdorp

Corona protocol Ruilwinkel Leiderdorp

Dit protocol is bedoeld als basis voor het mogelijk maken van de werkzaamheden in de Ruilwinkel Leiderdorp.
De algemene regels van het RIVM worden in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk.

Dit protocol is van toepassing op de locatie:
Ruilwinkel Leiderdorp
Buitenhoflaan 1 (zijningang)
2353 ME Leiderdorp

Max aantal vrijwilligers: 2, ingepland volgens rooster
Max aantal bezoekers tegelijk in de winkel: 2 per 20 minuten

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen, die zijn:

 • Was vaker je handen met zeep
 • Nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (voor kinderen tot 12 jaar en mensen uit eenzelfde huishouden geldt dit niet)
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis
 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
 • Bezoekers worden van te voren gevraagd of ze klachten hebben. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan.

Hygiëne

 • Handen wassen of desinfecteren

Vrijwilligers wassen de handen bij binnenkomst of gebruiken de desinfecterende handgel.

Bezoekers maken gebruik van desinfecterende handgel die bij binnenkomst beschikbaar is. In de ruilwinkel is op meerdere plekken desinfecterende handgel, papieren doekjes, allesreiniger doekjes  en oppervlaktesprays beschikbaar om te reinigen.

Mensen kunnen hun handen op ieder moment desinfecteren met handgel.

 • Beschermingsmiddelen zijn niet verplicht omdat de 1,5 meter in acht genomen kan worden. Belangrijker is het om regelmatig de handen te wassen.

Bij het innemen van goederen kunnen handschoenen gebruikt worden. Het is wel toegestaan om bijvoorbeeld een mondkampje te gebruiken.

 • Koffie/thee is alleen voor de vrijwilligers en kan in kartonnen bekertjes. Er zijn roerstaafjes en suiker en melk in zakjes.
 • Schoonmaak

Tafels, deurklinken en andere oppervlakten die met de hand worden aangeraakt worden voorafgaand en na afloop van de ruilwinkel afgenomen met oppervlaktespray.

Bij de innametafels wordt nadat iemand spullen heeft gebracht de tafel schoongemaakt met een vochtig doekje of oppervlaktespray.

Ook de tafel in de hal wordt gereinigd.

 • Zet de deur open zodat de deurklink niet meer dan nodig vastgehouden hoeft te worden.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door deuren en ramen open te zetten.

Looproute

 • Omdat de ruimte klein is een looproute niet nodig.
 • Er is één in-/uitgang. Uiterlijk 10 minuten voor het halve of hele uur gaan de bezoekers naar buiten zodat de nieuwe bezoekers op de afgesproken tijd naar binnen kunnen.

Toiletgebruik

 • Bezoekers/vrijwilligers kunnen het toilet alleen gebruiken als er geen andere mogelijkheid is. Het toilet moet wel gereinigd worden na het bezoek door de toiletgebruiker zelf: deurklink beide kanten, wastafel, kraan, wc bril, doorspoelknop van de wc en afvalbak.

Reserveren

 • Om een reservering in behandeling te kunnen nemen moeten de volgende vragen allemaal met nee beantwoord kunnen worden:

1: Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/ of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2: Heb je op dit moment een huisgenoot/ gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3: Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4: Heb je een gezinslid/ huisgenoot met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze

gezinslid/ huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten heeft?

5: Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe corona virus is vastgesteld?

 • Er zijn 4 tijden waarop bezoekers een reservering kunnen doen

14.00 -14.20 uur, 14.30 -14.50 uur, 15.00-15.20 uur ,15.30-15.50 uur

 • Reserveren kan via Anneke op maandagmiddag tussen 13.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 06-27376668
 • Er kunnen max 2 plekken per 20 minuten gereserveerd worden. Max aantal personen per gereserveerde plek: 1 en

Inname

 • Er zijn maximaal twee zitplaatsen voor de inname van goederen.
 • Spullen worden pas nadat de laatste bezoeker het pand heeft verlaten in de stellingen gezet.
 • Niet meer dan 10 artikelen tegelijk inleveren

Bezoekers

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag

De vrijwilligers kunnen bezoekers aanspreken op het niet naleven van de maatregelen als daar aanleiding toe is.