Incluzio Leiderdorp > halfjaarverslag 2020

halfjaarverslag 2020

Vernieuwing sociaal werk Leiderdorp in coronatijd

Het eerste halfjaar van 2020 was een bewogen tijd. Door de uitbraak van de coronapandemie hebben we onze werkwijze moeten aanpassen. We zijn ondersteuning blijven bieden aan alle Leiderdorpers en hebben nieuwe initiatieven opgezet. Bij Incluzio Leiderdorp werken we aan een integrale welzijnsaanpak, In dit online halfjaarverslag doen we verslag vanuit de kernteams die onze dienstverlening (door)ontwikkelen op het gebied van de kernthema’s; activeren, eenzaamheid, rondkomen, GGZ in de wijk, dementievriendelijk Leiderdorp en veiligheid.

Als je alleen geïnteresseerd bent in de hoofdlijnen van dit halfjaarverslag, lees dan de stukjes tekst en bestudeer de inforgraphics. Wil je meer diepgang? Bekijk de video’s en begin bij het persoonlijke voorwoord van Janine de Vries, (voormalig) manager van Incuzio Leiderdorp. Onderaan deze webpagina vind je de cijfers en resultaten over de inzet van vrijwilligers en over de WMO.

CORONA

Corona loopt als een ‘rode draad’ door onze werkzaamheden. In onderstaande infographic wordt weergegeven welke coronaproof initiatieven er ondernomen zijn.

#ACTIVEREN

De transformatie binnen het sociaal domein gaat over normaliseren, over niet richten op problemen, maar op hoe iemand nog wel van betekenis kan zijn. Oftewel over activeren! Niet voor niets is dat één van de kernthema’s van Incluzio Leiderdorp. Het kernteam heeft als credo: Bewegen te Bewegen. Of dit nu gaat om bewegen naar betaald werk, een leerwerkplek, vrijwilligerswerk, een cursus, sociale contacten of letterlijk bewegen in de zin van sporten.

Video-interview

In het video-interview evalueren Floor (Incluzio activeringscoach), Barbera (hoofdcoördinator GildeSamenspraak) en taalmaatjeskoppel Nicoline en Nora de samenwerking en resultaten van het project Taalmaatjes in Leiderdorp.

#EENZAAMHEID

Eenzaamheid zie je niet, mensen zeggen het niet zo snel. Er is veel verborgen eenzaamheid. Het kernteam eenzaamheid zet in op het vinden van deze mensen, in het bijzonder die mensen die chronisch eenzaam zijn. Ook buigt zij zich over de vraag: hoe nog beter ingespeeld kan worden op de behoefte van mensen die eenzaamheid ervaren en zorgt zij ervoor dat hier in Leiderdorp op geanticipeerd wordt.

Video-interview

BalkonBewegen is een initiatief van Clubhuis de Derde Helft, in samenwerking met o.a. Incluzio Leiderdorp. Maar wat is BalkonBewegen eigenlijk? Hoe verloopt de samenwerking en welke meerwaarde ervaren inwoners ervan? Joyce (vitaliteitscoach Incluzio) en Thomas (commissielid Clubhuis de Derde Helft) vertellen er meer over.

#RONDKOMEN

Niet kunnen rondkomen heeft vaak tot gevolg dat er ook problemen komen op andere leefgebieden. Vandaar dat dit kernteam zich richt op vroegsignalering en het voorkomen dat mensen in de schulden raken. Helemaal nu extra belangrijk, omdat Corona een grote impact heeft op de financiële stabiliteit van mensen.

Video-interview

Plinkr is een app om samen met de klant de thuisadministratie op orde te krijgen. In deze video vertelt Wouter (budgetcoach Incluzio) over de mogelijkheden, meerwaarde én praat met Nora (klant) over de voordelen.

#GGZ IN DE WIJK

In Leiderdorp wonen mensen met (ernstige) psychische klachten. Door de afbouw van de klinische capaciteit en beschermd wonen neemt het aantal mensen met psychische klachten in de wijk toe. Buren ervaren een drempel om met deze mensen in contact te komen. Uitsluiting en eenzaamheid ligt op de loer. Dit maakt dat er aankomende jaren extra aandacht nodig is voor de mensen met GGZ problematiek en hun buur.

#DEMENTIEVRIENDELIJK LEIDERDORP

Dementie wordt gezien als volksziekte nummer 1, omdat het de hoogste ziektelast heeft, doodsoorzaak nummer 1 is en de hoogste zorgkosten kent. Toch rust er nog een taboe op dementie. Het helpt als mensen dementie herkennen en vervolgens iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of hun mantelzorger. Het kernteam dementievriendelijk is erop gericht om een duurzame dementievriendelijke beweging vanuit Leiderdorpers te stimuleren en te faciliteren.

Video-interview

Wat is er eigenlijk voor nodig om Leiderdorp #dementievriendelijk te maken? Marijke (ontwikkelaar Incluzio) gaat in gesprek met Joan die voor haar afstudeeropdracht bezig is met een advies over het op gang brengen van een dementievriendelijke beweging in Leiderdorp.

ontwikkelaar Marijke voor een hangklok

* in deze video is gebruik gemaakt van het filmmateriaal van PierreSens.

#VEILIGHEID

Dit kernteam heeft veiligheid in brede zin in het vizier, of het nu gaat om mensen die zich onveilig voelen in een relatie, in groepen of op school. Het kernteam focust zich op het verbeteren van de samenwerking op dit vlak met andere partijen en op de preventieve kansen die er nog zijn op dit onderwerp.

#CIJFERS (WMO en inzet vrijwilligers) met video-toelichting

Gerti (data analist Incluzio) voorziet de resultaten van het eerste half jaar van 2020 van een persoonlijke toelichting met ‘een wandeling door de cijfers’. Klik hier voor de cijfers.