Incluzio Leiderdorp > Ik heb een hulpvraag

Ik heb een hulpvraag

Wat kun je zelf doen en waar heb je hulp bij nodig?

Samen met jou onderzoeken wat je nodig hebt. Dat doen we heel zorgvuldig. We hebben daar een gesprek met je over bij jouw thuis. Het onderzoek duurt meestal een uur en is behoorlijk uitgebreid. Zo vraagt onze sociaal werker bijvoorbeeld naar persoonlijke omstandigheden, familierelaties en geldzaken. Dit doen we om de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Het onderzoek kan leiden tot een oplossing die heel dichtbij is. In veel gevallen kunnen familie, vrienden, kennissen en buren de ondersteuning bieden die nodig is. Maar ook kun je worden verwezen naar bijeenkomsten in Leiderdorp of groepen van Incluzio waar iedereen welkom is. Soms kun je ook zelf iets kopen of lenen waarmee het leven weer iets gemakkelijker wordt. En soms is er specialistische zorg nodig van een arts of kan onze sociaal werker je een tijdje individueel bijstaan als hulpverlener. Lukt het niet om op voorgaande manieren je probleem op te lossen of deze te verminderen? Dan kijken we of ondersteuning vanuit de Wmo nodig is. Mocht een Wmo-voorziening (zoals huishoudelijke hulp, regiotaxi of een speciale voorziening) nodig lijken, dan doet onze sociaal werker samen met jou een aanvraag bij de gemeente. De gemeente Leiderdorp toetst deze aanvraag aan de wet- en regelgeving en neemt een definitief besluit.

Dit schema geeft inzicht in hoe jouw hulpvraag wordt opgepakt en hoe, indien van toepassing, de procedure van een WMO voorziening loopt.

Aanmeldformulier

Door het invullen van dit formulier ga je ermee akkoord dat Incluzio jouw persoonsgegevens verwerkt om jouw vraag in behandeling te nemen en te verwerken. Lees voor meer informatie ons Privacy Beleid.

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ