Incluzio Leiderdorp > Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Voorwoord

In dit online jaarverslag brengen we een ‘ode’ aan alle betrokken inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, ketenpartners en medewerkers waarmee we samen dit zeer uitdagende jaar hebben doorgemaakt. Veel dank allemaal voor jullie inzet en veerkracht! We kijken terug op de Highlights van 2020 en op een aantal belangrijke onderwerpen zoals klanttevredenheid, personeel en onze dienstverlening in cijfers (WMO & Welzijn). Scroll naar beneden op deze pagina, lees de teksten voor de hoofdlijnen en bekijk/beluister voor meer achtergrondinformatie de infographics, podcasts en nieuwsvideo’s.

De beleving bij Corona

We vroegen een ‘kwetsbare’ inwoner die deelneemt aan DagActief, een vrijwilliger, een mantelzorger, een statushouder en jongeren hoe zij de corona tijd ervaren. Ook vroegen we de buurtcoach wat hem opvalt in de wijken. Activiteiten in groepen zijn gestopt, wandelen kan alleen in tweetallen, club- en buurthuizen zijn beperkt geopend. Ook in eigen kring moet men zich houden aan maatregelen. Wat ervaren zij als beperkend en zijn er ook positieve zaken te melden? Bekijk hier de reacties.

vader en zoon

Highlights

In de Highlight lichten we een aantal onderwerpen en nieuwsmomenten uit, die samen een mooi beeld geven van Incluzio Leiderdorp in 2020.

Team Eerste Hulp bij Geldzorgen werkt met ervaringsdeskundigen en blikt vooruit

Binnen het project Eerste Hulp bij Geldzorgen zijn we een pilot gestart. Voorheen gingen de schuldhulpverlener van de Stadsbank en de sociaal werker van Incluzio samen, outreachend, op huisbezoek bij inwoners met betalingsachterstanden. Nu gaat onze sociaal werker op huisbezoek met een ervaringsdeskundige vrijwilliger (een budgetmaatje). De schuldhulpverlener blijft op de achtergrond aangesloten ter consultatie en wordt ingevlogen bij signalen die duiden op problematische schulden. Uit de tussentijdse evaluatie van de pilot blijkt dat de ervaringsdeskundigen zich beter kunnen aansluiten en inleven in de situatie van klanten. Een andere meerwaarde is dat de ervaringsdeskundigen direct ondersteuning kunnen bieden bij het verzamelen van papieren die nodig zijn voor een schuldenregeling. Hierdoor heeft de sociaal werker meer tijd voor overige ondersteuning. Ook is er minder inzet nodig van de schuldhulpverlener. De driehoek samenwerking tussen vrijwilliger, sociaal werker en schuldhulpverlener wordt door alle betrokkenen als prettig ervaren.

Vanaf 1 januari 2021 is elke gemeente verplicht om mensen met betaalachterstanden hulp aan te bieden. Het team Eerste Hulp bij Geldzorgen, waarin ook Incluzio deelneemt, doet dit namens de gemeente. In 2020 hadden we alleen de mogelijkheid om op basis van dubbele meldingen van betalingsachterstand contact te zoeken met inwoners. Dit betekende dat we gemiddeld aan 22 meldingen per maand opvolging gaven. In 2021 moet er door de veranderende wetgeving op elke melding opvolging komen. Zonder corona-effect is de verwachting dat dit er gemiddeld 146 meldingen zijn per maand. Met coronaeffect is de verwachting dat dit er gemiddeld 223 zijn per maand.

Rondkomen met EHealth?

Plinkr verbindt onze budgetcoach met klanten en helpt om samen weer grip te krijgen op hun geldzaken. Eind 2020 maakten 21 klanten actief gebruik van de app. Deze handige, kosteloze app sluit goed aan bij klanten die geen computer thuis hebben, maar wel een smartphone. De app is erg simpel in gebruik en geeft advies om te besparen en uitleg over toeslagen. Klanten kunnen op afstand heel gemakkelijk een maandbudget opstellen en eventueel een schuldenoverzicht. Aan de hand hiervan wordt duidelijk hoe men ervoor staat, maar ook wanneer een eventuele schuld is afbetaald. Zeker gezien de huidige coronasituatie is dit een handig hulpmiddel om op afstand de klant te kunnen ondersteunen. Ook voor bijvoorbeeld een aanvraag Kinderhulp is het makkelijk om inzicht te krijgen in de financiële situatie om zo de motivatie voor de aanvraag te onderbouwen.

Nieuw online platform voor vrijwilligerswerk in Leiderdorp

Begin 2020 is er speciaal voor Leiderdorp een nieuwe, online vrijwilligersvacaturebank gelanceerd: vrijwilligerswerkleiderdorp.nl. Het aantal aangesloten organisaties, dat via dit platform nieuwe vrijwilligers kan vinden, groeit. Inwoners die vrijwilligerswerk willen doen zien op één plaats welke vacatures er zijn. Zij kunnen een eigen profiel aanmaken en daarmee gevonden worden, maar ook is het voor hen snel te zien waar mensen worden gezocht zodat zij zichzelf kunnen melden. Naast het platform is extra ingezet op werving van vrijwilligers voor Incluzio en andere vrijwilligersorganisaties in Leiderdorp door de vervaardiging van promotie filmpjes.

Vrijwilligerswerk bij Incluzio

Inwoners in Leiderdorp zijn én blijven bereid iets voor een ander te betekenen. Incluzio verbindt vraag en aanbod en maakt een zo goed mogelijke match. Doel is de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar ook mensen met vrijwilligerswerk een zinvolle activiteit te bieden of hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Ook in coronatijd heeft vrijwilligerswerk een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van mensen thuis en bij het voortzetten van activiteiten. Wij zijn trots op de vrijwilligers die zoveel voor inwoners betekenen.

In deze infographic lees je meer over de verbinding, het aantal matches, de enquête en de laatste ontwikkelingen.

infographic vrijwilligerswerk

Luister deze podcasts om de ervaringen te horen van drie van onze vrijwilligers.

Mantelzorgers ‘in the picture’

Het afgelopen jaar zijn er 204 mantelzorgers met verschillende hulpvragen in beeld gekomen. Aangezien Leiderdorp een vergrijsde gemeente is zijn er veel oudere mantelzorger die zorgen voor hun partner. Toch zijn er ook andere mantelzorgers waar onze aandacht naar uit gaat.

Zo is er in 2020 met behulp van een (ervaringsdeskundige) student van de Hogeschool een magazine ontwikkeld voor jonge mantelzorgers. Ook is er contact met scholen gelegd om deze doelgroep en ons aanbod onder de aandacht te brengen en zijn we sinds dit jaar aangesloten bij het verbetertraject jonge mantelzorgers, waarbij we met meerdere organisaties inventariseren hoe we jonge mantelzorgers beter in beeld krijgen en daarvoor een gezamenlijk plan maken.

Vanwege de Corona maatregelen was onze mantelzorgondersteuning vooral individueel en met onze nieuwsbrief. Groepsactiviteiten zijn beperkt gebleven tot een digitale lotgenotenbijeenkomst, de cursus ‘positief leven’ (in samenwerking met GGZ rivierduinen) en yoga lessen. Van de individuele ondersteuning door onze mantelzorgcoach is daarentegen fors gebruik gemaakt. Door 93 mantelzorgers. Een aanzienlijk hoger aantal dan in 2019, toen 51 mantelzorgers gebruik maakte van deze mogelijkheid. Tijdens de gesprekken is er gekeken naar de manier waarop mantelzorgers ontlast kunnen worden. Veel mantelzorgers zijn gewezen op de dagprogramma’s van Incluzio, maar er zijn ook vriendschappen ontstaan door het koppelen van mantelzorgers aan elkaar. Deze mantelzorgers delen tijdens een wandeling of een kopje koffie ervaringen met elkaar.

Op de Dag van de Mantelzorg zijn mantelzorgers verrast met bloemen vanuit de Gemeente en appeltaart verzorgd door Incluzio. Deze zijn door de medewerkers van Incluzio, burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris persoonlijk langs gebracht. Ruim 200 mantelzorgers hadden zich opgegeven voor deze waardering en zij vonden het erg fijn om juist in deze tijd in het zonnetje gezet te worden. Bekijk de video waarin wethouder Daan Binnendijk en mantelzorgcoach Lois Kreber op bezoek gaan bij mantelzorger Lenie.

Bewonerskring brengt en geeft steun

In november 2020 zijn er twee bewonerskringen in Leiderdorp van start gegaan onder begeleiding van een sociaal werker en een vrijwilliger. Deelnemers bieden elkaar ondersteuning. Dit kan gaan over het omgaan met internet, klussen in huis en het leren kennen van andere mensen. Tijdens de bijeenkomsten ontdekte een aantal deelnemers hun talenten opnieuw, zoals gitaarspelen en creatief schrijven. Verder werden er tips uitgewisseld, zoals activiteiten in de buurt en ideeën om gezond te eten. Er waren leermomenten, zoals het belang van open communicatie en feedback geven en ontvangen. Verschillende dagelijkse situaties of levensgebeurtenissen werden besproken en ook het vinden van hulp en ondersteuning hierbij. De deelnemers gaven aan dat een paar keer per maand samen komen voor hen van toegevoegde waarde is. Door de bewonerskringen vergroten zij hun sociaal netwerk, zijn ze van betekenis voor elkaar als buurtbewoners en hoeven zij minder snel een beroep te doen op professionele ondersteuning.

deelnemers zitten aan de tafel

Nieuw online platform voor activiteiten in Leiderdorp

Mijn Leiderdorp is een initiatief van Incluzio en de gemeente Leiderdorp en biedt bewoners en organisaties een platform om zichzelf te presenteren, activiteiten te delen en informatie uit te wisselen. Buurtcoach Robert van Egmond: ‘Met dit platform kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de informatie niet versnipperd is en voor bewoners goed te vinden is. Ik krijg regelmatig te horen dat mensen niet weten dat er iets te doen is in Leiderdorp. Daar kan dit platform verandering in brengen’.

De afgelopen maanden hebben al 52 organisaties en initiatieven zichzelf gepresenteerd en activiteiten gedeeld waaronder wandelroutes, cursussen, clubavonden van fotoclub, yoga, koffieinlopen en spreekuren. Corona heeft ook invloed gehad op dit platform. Activiteiten gingen niet door en werden daardoor niet gedeeld. Een grote lancering kon niet plaatsvinden. Wel is MijnLeiderdorp.nl aanwezig geweest op de jaarmarkt en is er een Buurtboekje in omloop geweest, voor en door bewoners. Het platform is in ontwikkeling en voor 2021 wordt het de uitdaging om nog meer organisaties aan te laten sluiten en er samen een succes van te maken.

De kookgroep van Incluzio is één van de activiteiten die op Mijn Leiderdorp te vinden is. Richard, Harold en Gerard vertellen wat de kookgroep is en wat het voor hun betekent.

Een zomer vol activiteiten binnen de coronamaatregelen

Het zomerprogramma is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Impuls vakantieactiviteiten Samen Ouder van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en het Oranje Fonds. Er zijn deelnemers die door ondersteuning van de seniorencoaches mee hebben gedaan aan de activiteiten, daarvoor durfden ze niet te gaan omdat ze moeite hadden om andere mensen te ontmoeten. Hierdoor zijn enkele deelnemers veel actiever dan voorheen. Er is door Incluzio een divers programma neergezet met 17 activiteiten, zoals een vaartocht, high tea, beweegmiddag en een buurtbakkie. Veel activiteiten zaten vol; de 279 deelnemers hadden veel plezier en behoefte aan ontmoeting en ontspanning. De muzikale lunch was niet alleen een lust voor het oor, maar ook voor de maag.

activiteit met senioren

Een voorbeeld van een activiteit in de zomer voor jongeren was de graffiti workshop. Lokale graffiti artiesten kregen ‘het podium’ om samen met jongeren de Jongerenontmoetingsplaats (JOP) een facelift te geven. Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk de foto bij dit artikel van het Leiderdorps Weekblad en bekijk de video waarin Graffiti artiest Dennis en deelnemer Jim er meer over vertellen.

Vlak voor de corona heeft Incluzio samen met buurtvereniging de Kruidentuin en de gemeente Leiderdorp een Buurtcafé georganiseerd voor buurtverenigingen en buurtinitiatieven. Het buurtcafé is een plek waar bewoners en organisaties kennis en ervaring delen. Zodra de maatregelen het weer toestaan krijgt het een vervolg.

6 locaties hebben een bijdrage van Incluzio gekregen voor de burendag 2020. Het liep uiteen van activiteiten voor kinderen in de Anna van Saksenstraat en speeltuin de Triangel tot het gezamenlijk bouwen van een insectenhotel in de Albatrosstraat en apparatuur voor de nieuwe ontmoetingsruimte in de Merelstraat.

Het uitstapje naar Avifauna was een groot succes. Bekijk de video voor de openhartige reacties.

Koning op bezoek bij Clubhuis de Derde Helft

Clubhuis de Derde Helft kwam op een wel heel bijzondere manier onder de aandacht. Koning Willem Alexander bracht een bezoek aan onze locatie Dwars en liet zich bijpraten over de activiteit ‘Tijd voor Krijt’ tijdens de Week tegen Eenzaamheid.

koning Willem Alexander bij de pooltafel

Eenzaamheid: ‘top of mind’

Activiteiten van Incluzio zoals de dagprogramma’s, samen koken samen eten, belcirkels en het zomerprogramma helpen om eenzaamheid bespreekbaar te maken of om eenzaamheid tegen te gaan. Ook bij andere organisaties gebeurt er veel op het gebied van eenzaamheid en daarom hebben we in 2020 de eerste stap gezet tot het vormen van de Coalitie tegen Eenzaamheid in Leiderdorp. Bekijk de infographic met meer info over nieuwe activiteiten en ambities.

infographic eenzaamheid

De meeste gepande activiteiten tijdens de Week tegen eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) konden helaas niet doorgaan door de aangescherpte corona-maatregelen. Wel ging het Wandelrondje van Wandelcoach Ron door, bekijk de vlog van buurtcoach Robert waarin hij met wandelaarster Lenie in gesprek gaat over eenzaamheid en wat dat voor haar betekent.

Nieuw Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp

Een afstudeerproject van Joan en Emma ligt aan de basis van een nieuw netwerk van enthousiaste Leiderdorpers dat aandacht geeft aan de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Doel is om Leiderdorp dementievriendelijker te maken door juist ook in te gaan op kansen en mogelijkheden. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp is op zoek naar leden die mee willen doen zoals winkeliers, sportclubs en verenigingen, zorgorganisaties en andere bedrijven. Doel is samen kennis over dementie vergroten, meedoen met dementie normaliseren en wonen met dementie in Leiderdorp ondersteunen. Ook denken we aan ontmoetingen tussen mensen met en zonder dementie en hun mantelzorgers. In 2021 hoopt het Netwerk uit te breiden met mensen uit het werkveld, een website online te krijgen met informatie rondom dementie in Leiderdorp en winkeliers te ondersteunen bij een dementievriendelijk(er) winkel met geschoolde medewerkers.  Bekijk het interview met ontwikkelaar Marijke Kleijn bij Unity.fm.

Vitaliteit hoog op de agenda

‘Ieder nadeel heeft een voordeel’ is een quote van John Cruijff en hij heeft helemaal gelijk! Door de Corona pandemie zijn we ons allemaal bewust geworden van het belang van een gezonde leefstijl. Het belang van een fit lijf en positieve mindset is voor iedereen duidelijk. We hebben allemaal ervaren wat het ontbreken van sociaal contact met je doet en hoe fijn het is om alleen of met een maatje of team te bewegen of sporten. Ondanks de strikte RIVM regels is het niet onmogelijk om in beweging en contact te blijven. Wij zijn er heel trots op dat we samen met lokale ketenpartners, sportaanbieders en vrijwilligers ons dorp ook in 2020 in beweging hebben gekregen/gehouden. Samen kom je namelijk verder dan alleen!

infographic vitaliteit

Ruim 20 geïnteresseerden en participanten waren online aanwezig bij de ondertekening van het sportakkoord, er zijn 4 deelakkoorden gepresenteerd. Bekijk de video om te horen hoe we samen met onze partners nog meer Leiderdorpers gaan laten genieten van sport en bewegen.

Succesverhalen uit Leiderdorp

Omdat we ‘anderen willen bewegen om in beweging te komen’ hebben we een succesverhalenboekje met 15 inspirerende verhalen samengesteld. Dit boekje is er voor iedereen die blij wordt van het lezen van verhalen van mensen die, ondanks tegenslagen in hun leven, er weer een positieve draai aan weten te geven.

actief koppel op de fiets

Veilig zijn en veilig voelen

‘Veilig zijn en veilig voelen’ geldt niet voor iedereen. Onze veiligheidsfunctionaris Linda de Lange vertelt over de diversiteit aan oorzaken die maken dat mensen zich niet veilig voelen in hun relatie, in hun eigen omgeving of dat er misbruik wordt gemaakt omdat mensen kwetsbaar zijn.

“Vaak is niet direct duidelijk dat er sprake is van onveiligheid. Als iemand zich bij ons meldt is de vraag niet altijd direct een aanleiding om te denken aan een onveilige situatie. Met doorvragen kom je achter de vraag achter de vraag. Waar nodig zorgen we dat de juiste instanties direct worden ingeschakeld om veiligheid te borgen. Er is een grote diversiteit in ketenpartners bij (het vermoeden van) onveiligheid. In 2020 hebben we ingezet op het verstevigen van de samenwerking. Ook hebben we met de campagne ‘Stap uit de Schaduw’ de drempel proberen te verlagen voor het zoeken van hulp. Kijk hieronder naar het filmpje dat onderdeel uitmaakte van de campagne.

Weer thuis in de Sterrentuin

Na 6 maanden in het gemeentehuis zijn we weer terug verhuisd naar de Sterrentuin Naast gebruiker vervult Incluzio ook de rol van beheerder van de locatie.  De verbouwing en de komst van het JGT en het CJG, zien wij als belangrijke stap om van de Sterrentuin een maatschappelijk en cultureel bruisend centrum te maken voor alle Leiderdorpers. Het helpt ons om nog integraler te werken, korte lijnen te hebben en gezamenlijke resultaten te behalen ten behoeve van inwoners.

Office manager Agnes kijkt blij achter de balie met bloemen

Personeel

In deze infografic doen we kort verslag over algemene personeelszaken, SROI en de acties die we voor ons personeel hebben uitgevoerd om hen te ondersteunen in de coronatijd.

infographic over personeel

Incluzio wil een leerorganisatie zijn. 18 studenten kregen een stageplaats bij Incluzio Leiderdorp. Zij doen, elk met een eigen stageopdracht, ervaring op in het sociaal domein. In de zomer begonnen 9 nieuwe stagiaires. Niels, Lise en Femke vertellen je in deze video hoe ze dat beleefd hebben.

Klanttevredenheid

Eind 2020 vroegen we 316 inwoners, die van onze sociaal werkers individuele ondersteuning kregen, om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. 67 inwoners gaven aan onze oproep gehoor. Wij kregen feedback waarmee we aan de slag gaan om onze dienstverlening te verbeteren. Uiteraard zijn we er trots op dat we in 84% van de reacties een 7 of hoger kregen als waardering voor onze dienstverlening. Lees meer over de feedback en resultaten in het infographic.

infographic over de klanttevredenheid

Klachten

In totaal zijn er 12 klachten binnengekomen bij Incluzio Leiderdorp. In deze bijlage vind je een toelichting per categorie.

Onze dienstverlening in cijfers

In deze download vind je de cijfers over individuele generalistische begeleiding, Wmo cijfers, specialistische ondersteuning/welzijn en vrijwilliger inzet. 

Vooruitblik 2021

Ook voor 2021 zijn onze plannen weer ambitieus. We zetten vervolgstappen met onze kernthema’s: Activeren, GGZ in de Wijk, Veiligheid, Dementie, Eenzaamheid en Rondkomen. De focus hierbij leggen we nog meer dan vorig jaar op collectiveren en samenwerken, want: Samen kunnen we zoveel meer!

De samenwerking met het Jeugd & Gezinsteam, het CJG, scholen en de gemeente rondom preventieve jeugdhulp zetten we voort. In 2020 hebben we met elkaar afgesproken in te zetten op de ontwikkelopgave: echtscheiding, overgang 18-/18+, overgewicht en gezonde leefstijl, jonge mantelzorgers en armoede.

Onze kwaliteit van dienstverlening gaan we verder verbeteren en borgen. Dit doen we door in te zetten op deskundigheidsbevordering, het behalen van de ISO-certificering en een kernteam Werkprocessen, welke zich o.a. richt op datagedreven werken, wachtlijstmanagement, verbeteren van ondersteuning bij PGB aanvragen en het verder bevorderen van generalistisch werken. Ook zetten we in op betere samenhang tussen het front office proces (uitgevoerd door Incluzio) en back office proces (uitgevoerd door de gemeente) rondom de WMO toegang. Met name de toegang naar huishoudelijke hulp.