Incluzio Leiderdorp > halfjaarverslag-2020

halfjaarverslag-2020

Vernieuwing sociaal werk Leiderdorp in coronatijd

Incluzio Leiderdorp is tijdens de corona uitbraak ondersteuning blijven bieden aan Leiderdorpers, zo blijkt uit het halfjaarverslag. De ondersteuning werd in vergelijking met vorig jaar kleinschaliger, meer online en meer in de buitenlucht georganiseerd. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft Incluzio afgelopen half jaar ook een basis neergezet voor verdere ontwikkelstappen op de thema’s; Rondkomen, GGZ in de Wijk, Veiligheid, Dementie en Activering. Door corona en door andere externe ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het overheidsbeleid dat gericht is op zelfstandig thuis wonen van mensen met psychosociale problematiek en ouderen, neemt het belang toe om hier verder op te vernieuwen.