Incluzio Leiderdorp > Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Het eerste jaar zit erop voor de maatschappelijke organisatie, Incluzio Leiderdorp

Klik hier voor de uitgebreide resultaten van het eerste jaar. 1270 Leiderdorpers zijn individueel ondersteund door een sociaal werker. Ruim 170 vrijwilligers hebben zich aan Incluzio verbonden. Activiteiten van organisaties die tot 2019 het welzijnswerk deden zijn grotendeels doorgezet. Samen met bewoners en partners zijn nieuwe initiatieven opgezet die bijdragen aan het welzijn van Leiderdorpers. Initiatieven die zorgen voor sociale contacten, vitaler maken, mantelzorgers ontlasten, zorgen voor zingeving en waarbij mensen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.