Onze visie

Samen kunnen we zoveel meer!

Wij richten ons op het vergroten van eigen kracht, het (in)formeel netwerk en wederkerigheid van onze klanten, inwoners, vrijwilligers en ketenpartners. Onze visie op ons werk hebben we vertaald naar principes, waar we ons elke dag door laten leiden:

  1. Wij werken integraal
  2. Wij gaan Er-Op-Af en zijn open-minded
  3. Wij sluiten aan op ambities en verlangens van inwoners
  4. Wij geloven in de kracht van inwoners. Onze rol is stimulerend, coachend en regisserend
  5. Wij werken toekomstgericht en zijn ambitieus met vernieuwing