Organisatie

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners bij Incluzio Leiderdorp terecht voor sociale basisondersteuning.  Wat wij doen is het organiseren van een ondersteuningsaanbod bestaande uit een breed palet van preventieve activiteiten en algemene voorzieningen voor het hele sociaal domein. Voor alle inwoners, in elke fase van hun leven. Gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, participatie en samenredzaamheid.

Radicaal integraal

Wij geloven in een radicaal integrale aanpak. Op veel gebieden in het sociaal domein hebben we ervaring: van huishoudelijk hulp tot welzijnswerk, van buurtteams tot specialistische ambulante begeleiding. Door deze ervaring weten we hoe we verschillende vormen van ondersteuning effectief in samenhang kunnen uitvoeren.

Niet alleen binnen het sociaal domein vinden we een samenhangende aanpak belangrijk, ook daarbuiten. Daarom werken we bijvoorbeeld intensief samen met professionals uit de zorg (zoals huisartsen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen). Steeds meer mensen hebben zowel sociale als medische vragen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die langer thuis wonen. Voor hen is goede samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein essentieel. Een ander voorbeeld is de samenwerking met het Jeugd- en gezinsteam en de scholen. Bijvoorbeeld bij jongeren die worden gepest, angstig zijn en de schoolresultaten zien teruglopen.

Aansluiten op behoefte en vraag van inwoners

Met onze dienstverlening sluiten we continu aan op de vraag en behoeften van Leiderdorpers. We doen wat nodig is. We richten een inwonerspanel SCAN 071 op en meten klanttevredenheid doorlopend met de ervaringwijzer.

Heel in het kort is onze missie om bewoners onderling te verbinden, voor elkaar klaar te laten staan en zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van de overheid. Bewonersinitiatieven ondersteunen we altijd op zo’n manier dat het iets van bewoners is en blijft. De kracht van dit soort initiatieven is immers dat ze flexibel en kleinschalig zijn. En niet zelden zijn de initiatiefnemers mensen die diep in de buurt of de wijk geworteld zijn. Zij weten als geen ander wat er werkt en wat er niet werkt.

Er-op-af-mentaliteit

Onze medewerkers hebben een ‘er-op-af-mentaliteit’. We komen bij mensen thuis en zijn in de wijk. Bijvoorbeeld bij de voorziening in de Oranjegalerij of voetbalvereniging RCL. Daardoor weten wij goed wat er speelt en wat de vragen zijn.

Toekomstgericht

Nóg een speerpunt in onze aanpak: toekomstgericht werken. Wij werken aan zingeving, inkomen, een sociaal netwerk, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen in toekomstperspectief. Dat kan door initiatieven te nemen zoals leerwerktrajecten, zakgeldbanen, taaltrajecten en de aanpak van schulden. Ook hebben we veel contacten met ondernemers waardoor we jongeren aan stages of een betaalde baan kunnen helpen.

Technologie en innovatie

Wij dagen onze medewerkers continu uit om te kijken of we onze dienstverlening niet verder kunnen verbeteren. En hoe we maximaal gebruik kunnen maken van vernieuwende technologie. Denk aan sensoren en leefstijlmonitoring om langer thuis wonen mogelijk te maken voor bewoners met dementie en om hun mantelzorgers te ontlasten. Of aan de inzet van virtual reality.

Onderdeel van Incluzio

Incluzio Leiderdorp is onderdeel van Incluzio. Incluzio heeft als motto ‘Elke buurt een betere buurt’. Incluzio combineert zorg, ondersteuning en dienstverlening en pakt problemen met mensen en buurten integraal, resultaatgericht en innovatief aan. Incluzio werkt nauw samen met professionals, samenwerkingspartners en de gemeenten als co-creatiepartner. Incluzio is in 2014 opgericht vanuit facilitair dienstverlener Facilicom. www.incluzio.nl