Mantelzorgondersteuning

Veel mensen hebben de zorg voor een ander. Omdat die ander chronisch ziek is, een beperking heeft of op leeftijd is en hulp nodig heeft. In zo’n geval bent u mantelzorger: iemand die geen professionele hulpverlener is, maar wel heel belangrijk werk doet voor iemand anders. Mantelzorger zijn is een grote verantwoordelijkheid. U komt ongetwijfeld voor allerlei vragen te staan waarbij u denkt: doe ik het wel goed? Dan kan Incluzio iets voor u betekenen, ook als die zorg voor u even te veel wordt.

Incluzio ondersteunt u als mantelzorger

Uw hart luchten

Alleen al een keer met iemand praten die begrijpt wat u ervaart, kan een opluchting zijn. In dat gesprek krijgt u ook praktische tips en adviezen om beter met uw werk als mantelzorger te kunnen omgaan.

Praten met lotgenoten

Heel veel mensen in Leiderdorp hebben de zorg voor een ander. Met elkaar in contact komen helpt. Het is fijn om te horen dat u de enige niet bent die ervaart dat het een flinke verantwoordelijkheid is. En als ‘ervaringsdeskundigen’ kunt u ook elkaar ondersteunen met tips.

Een training volgen

Wat ook helpt: deelnemen aan de speciale trainingen die Incluzio organiseert voor mantelzorgers. In die training gaat het vooral om ú: hoe kunt u beter omgaan met de belangrijke taak waar u voor staat? Hoe voorkomt u dat het werk u niet te veel wordt? En waar kunt u bijtijds aankloppen voor hulp?

Informatie en advies

Er zijn meer mogelijkheden om wat zorg uit handen te geven dan u denkt. Zo kan de inzet van (extra) huishoudelijke hulp een optie zijn. Misschien zijn er mogelijkheden voor dagbesteding voor degene voor wie u zorgt. U kunt ook denken aan het verdelen van de taken met een andere vrijwilliger: respijtzorg noemen we die vervangende zorg. Of aan ondersteuning bij (financiële) regelzaken. Onze medewerkers adviseren u over de beste aanpak voor uw situatie.

Contact met de mantelzorgcoach

Lois Kreber is mantelzorgcoach bij Incluzio Leiderdorp, zij is te bereiken via:

Telefoonnummer: 06 83003240
Emailadres: LKreber@incluzio.nl

Mantelzorgwaardering

Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn. Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand in uw omgeving die vanwege een chronische ziekte, handicap of andere beperking veel zorg nodig heeft? De gemeente Leiderdorp wil u een blijk van waardering geven voor de belangrijke en soms zware taak die u vervult. Dit wordt de mantelzorgwaardering genoemd. De waardering wordt éénmaal per jaar uitgekeerd.

Voorwaarden:

  • u verleent mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Leiderdorp;
  • de zorg die u als mantelzorger verleent is onbetaald en geen werk of vrijwilligerswerk;
  • de persoon aan wie u mantelzorg verleent, verblijft niet in een 24-uurswoonvoorziening;
  • u verleent gedurende een langere periode wekelijks intensieve zorg;
  • de zorg die u als mantelzorg verleent valt niet onder de gebruikelijke zorg voor een partner of inwonend kind, zoals het doen van het huishouden of de administratie.

De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2020 liep van 1 september tot 1 november 2020. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Velden met een * zijn verplicht