Veiligheid

Thuis hoort een veilige plek te zijn. Maar die veiligheid thuis is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer u uw eigen boosheid moeilijk onder controle houdt of als u te maken heeft met geweld in huiselijke kring , kijkt Incluzio mee  naar oplossingen. En dat doen we ook als u zich buitenshuis niet langer meer veilig voelt, doordat er iets in uw omgeving speelt.

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is van belang om er hulp bij te zoeken. Incluzio Leiderdorp zet samen met u de juiste stappen om er verandering in aan te brengen. Het kan ook zijn dat u zich niet veilig voelt vanwege misbruik of uitbuiting , iets wat ook buitenshuis kan plaatsvinden. Misbruik of uitbuiting betekent dat iemand van u profiteert, terwijl u dat niet wilt. Bijvoorbeeld wanneer u wordt gechanteerd of als u gedwongen voor iemand moet werken.

Wat er ook aan de hand is en welke rol u ook heeft: u kunt bij onze professionele medewerkers altijd uw verhaal kwijt. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe het geweld kan stoppen en hoe herhaling kan worden voorkomen.

Waar kunt u nog meer terecht?

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. U kunt bellen met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000 voor informatie en advies. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar. Ook kunt u terecht op de website www.veiligthuis.nl

Politie

Als er acuut gevaar is door geweld, overlast, misbruik of uitbuiting, bel dan altijd met de politie via 112.

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je hoeft niet met je vraag of probleem te blijven rondlopen. Je kunt de Kindertelefoon bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website. Dit kan anoniem. Je kunt advies vragen of gewoon je verhaal kwijt. De Kindertelefoon is bereikbaar via hun website www.kindertelefoon.nl en via telefoonnummer 0800-0432 (gratis).