Incluzio Leiderdorp > voorwaarden buurtinitiatief

voorwaarden buurtinitiatief

Buurtinitiatief (langdurend): initiatief van een bewoner of groep bewoners, gericht op de leefbaarheid in het gebied van deze bewoners, die de bewoner zelf, al dan niet met anderen, op vrijwillige basis uitvoert onder eigen verantwoordelijkheid. Het initiatief is gericht op het verbinden van burgers in Leiderdorp, om sociale cohesie te vergroten, eenzaamheid tegen te gaan, welzijn te vergroten, buurtnetwerken op te zetten. Bijvoorbeeld: kunstproject, taalproject, kookproject, boodschappen dienst voor de buurt opzetten.

Max €1500,- per jaar

Straatactiviteit (eenmalig): Een straatactiviteit is een kleinschalige activiteit gericht op ontmoeting, betrokkenheid en samen vergroten van de leefbaarheid in de straat, de nabije buurt of het complex woningen. Voorbeelden zijn: straatfeest, buitenspeeldag, burendag en een kunstproject.

Max €100,- per keer.

Voorwaarden

 • Het initiatief vindt plaats in de gemeente Leiderdorp.
 • Het initiatief is een activiteit, er kan wel een aanvraag gedaan worden voor materiaal dat nodig is voor de activiteit.
 • De aanvraag kan gedaan worden door: een natuurlijke persoon die woonachtig is in de wijk of buurt waar men de activiteit wil uitvoeren of een organisatie/rechtspersoon zonder winstoogmerk die met en/of namens de bewoners een initiatief indient.
 • Per aanvraag is één contactpersoon. Bij een langdurend initiatief worden contactgegevens gevraagd van vier medeaanvragers.
 • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden via aanvraagformulier buurtactiviteiten
 • Het aanvraagformulier dient minimaal 6 weken voor aanvang van het langdurende initiatief door Incluzio zijn ontvangen.
 • Het aanvraagformulier dient minimaal 2 weken voor aanvang van een eenmalige straatactiviteit door Incluzio zijn ontvangen.
 • Per jaar is er totaal maximaal €10.000,- beschikbaar voor initiatieven.
 • Initiatieven waar geen budget voor beschikbaar is kunnen in een volgend kalender jaar een aanvraag doen. Er kan wel gekeken worden of er ook andere manieren van financieren zijn (fondsen ed).
 • Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Een bijdrage voor een langdurige activiteit kan alleen van te voren worden uitbetaald aan een organisatie/rechtspersoon en vindt de afrekening na afloop plaats.
 • Bij een aanvraag van een groep bewoners(niet-formeel georganiseerd) vindt uitbetaling plaats op basis van een declaratieformulier en werkelijke kosten.
 • Bij een langdurend initiatief dient de aanvrager een verslag van de activiteit in te leveren bij Incluzio, hierin wordt verantwoord in welke mate de activiteit heeft bijgedragen aan de van te voren omschreven doelen.
 • Bij een straatactiviteit wordt iedereen in de straat, de buurt of complex uitgenodigd. Het aantal betreffende woningen waarvoor de activiteit geldt, dient vooraf duidelijk te zijn.
 • De bijdrage van een eenmalige straatactiviteit kan gedeclareerd worden via Incluzio Leiderdorp. Hiervoor ontvang u een declaratieformulier. Een kopie van de factuur waarvoor een bijdrage gevraagd wordt dient te worden bijgesloten bij het declaratieformulier. Dit formulier kunt u mailen naar leiderdorp@incluzio.nl.

Wat komt niet in aanmerking voor een bijdrage?

 • Eten en drinken (Bij langdurende activiteiten waarbij verbindingen tussen mensen in de buurt worden gestimuleerd kan er eenmalig wel een bijdrage gegeven worden. Voor alcoholische dranken wordt geen bijdrage gegeven.)
 • De aanschaf van groot gereedschap (bijvoorbeeld een hogedrukspuit om een speeltuin mee op te knappen). Huur van gereedschap vergoeden we wel.
 • AED
 • Groeninitiatieven/groenonderhoud (tenzij het initiatief een middel is om verbindingen tussen mensen te vergroten), hiervoor kan contact opgenomen worden met de gemeente Leiderdorp.
 • Kosten voor uitnodigingen, bedankjes, promotiemateriaal, versieringen en prijsjes.
 • Plastic wegwerpservies en ballonnen.
 • Bij overige zaken geeft Incluzio aan waarom een aanvraag geheel of gedeeltelijk niet wordt toegekend.