Welzijn op recept

Welzijn op recept is een methode om patiënten met psychosociale problemen door te verwijzen naar sociale en welzijnsactiviteiten. De achterliggende gedachte is dat mensen die actieve, leuke, sociale en zinvolle activiteiten doen zich beter voelen, in beweging komen, iets voor elkaar kunnen betekenen en daardoor minder zorg (huisartsconsulten, medicatie en/of hulpverlening) nodig hebben.

De patiënt wordt hiervoor door de huisarts verwezen naar een welzijnscoach. Die coach gaat met de patiënt in gesprek om uit te vinden waar hij of zij zich beter bij zou kunnen voelen. Zo nodig wordt de patiënt begeleid bij de eerste stappen in de richting van bijvoorbeeld meedoen aan een groepsactiviteit of de aanmelding als vrijwilliger.