Incluzio Leiderdorp > Halfjaarverslag 2021 Incluzio Leiderdorp

Halfjaarverslag 2021 Incluzio Leiderdorp

Collectiveren en samenwerken in Leiderdorp

Bij veel inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en in ons team zien we dat het nog steeds niet aan energie ontbreekt om samen bij te dragen aan de 4 maatschappelijke opgaven uit de Sociale Agenda van de gemeente Leiderdorp. In dit online halfjaarverslag illustreren we aan de hand van ‘barometers’ en inhoudelijke verdieping op welke manier we dat onder andere doen. Onze focus lag daarbij op nog meer impact maken op de Leiderdorpse samenleving door de samenwerking met (keten)partners te versterken en onze dienstverlening te collectiveren, zodat klanten in groepsverband elkaar kunnen ondersteunen.