Incluzio Leiderdorp > Halfjaarverslag 2022

Halfjaarverslag 2022

We zien de vraag naar ondersteuning toenemen

In 2019 begon Incluzio Leiderdorp met de opdracht van de gemeente om op een laagdrempelige manier hulp en ondersteuning te organiseren. Een van de uitgangspunten is het betaalbaar houden van welzijnszorg. “We zien de vraag naar ondersteuning de afgelopen drie jaar toenemen”, zegt Marijke Kleijn, teamcoach welzijn bij Incluzio Leiderdorp. “We kiezen er daarom voor ondersteuning collectief aan te bieden als het kan en individueel als het moet.” In de praktijk betekent dit dat inwoners met een hulpvraag zelfstandig aan de slag gaan met een eHealth module of samen met dorpsgenoten een offline training volgen. Natuurlijk blijft er altijd individuele hulpverlening beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben. Download hier ons halfjaarverslag voor meer informatie. Of neem contact op met Marijke Kleijn, teamleider welzijn via 06-27189896 of mkleijn@incluzio.nl.