Incluzio Leiderdorp > Wie we zijn

Wie we zijn

Over Incluzio Leiderdorp

Wij werken in één team van ruim 30 professionals met uiteenlopende expertises én met 185 vrijwilligers. Om maatwerk en vernieuwing te bieden, hechten we veel waarde aan de autonomie van onze medewerkers, inwoners en klanten. Alle inwoners van Leiderdorp kunnen bij Incluzio Leiderdorp terecht voor ondersteuning en een passende oplossing. We bekijken een vraag vanuit verschillende invalshoeken, want soms is de oplossing nét op een ander terrein te vinden. Het samenspel tussen onze preventieve medewerkers (welzijn), onze generalistische hulpverleners en andere ketenpartners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Jeugd en Gezinsteam (JGT) is de kern van onze aanpak. Dit betekent in de praktijk dat we samen met onze klanten zorgen voor de ondersteuning die nodig is en passend is bij hun persoonlijke situatie. Samen met bewoners en partners ontwikkelen wij nieuwe initiatieven die bijdragen aan het welzijn van Leiderdorpers. Initiatieven die zorgen voor sociale contacten, vitaler maken, mantelzorgers ontlasten, zorgen voor zingeving en waarbij mensen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Want; samen kunnen we zoveel meer!